et_EEen_US
Täpsem info
Kategooria
Nimi* [64]
Kirjeldus [512]
Asukoht [16]
Avalik kontakt* [128]
Hind*
Lisa pilt
"Üks pilt on väärt tuhat sõna"
 
Turg24 kasutajatingimused
Olen lugenud ja aksepteerin kasutajatingimused
  1. Kasutaja võib valida kasutajanime ja salasõna toote müüki panemiseks. Kasutaja vastutab tegude eest mis on tehtud tema kasutajanime ja salasõna alt ja tohib kasutada turg24 portaalis ainult oma kasutajanime ja salasõna. Kasutaja peab tegema kõik mis on tema võimuses, et tema kasutajanimi või salasõna ei satuks kolmandate isikute kätte. Kasutajad ei tohi üle kanda või müüa oma kasutajanime teistele isikutele. Kasutaja ei tohi lubade, ei kautselt või otseselt oma kasutajanime kasutamist kolmandatel isikutel.
  2. Meie teenused ei ole mõeldud kasutamiseks, ja ei ole lubatud kasutada isikutel kes on alla 18 aastat vanad ja osalise või täielikult blokeeritud turg24 kasutajakontode omanikud. Kui Te olete alla 18 aastat vana, võite kasutada meie teenuseid ainult oma vanema või järelevaataja näusolekul. Kui Te ei vasta eelpool nimetatud tingimustele, palun ärge kasutage meie teenuseid.
  3. Turg24 on avalik veebileht mis pakub kasutajatel võimaluse lisada müüki praktiliselt kõikke mis on legaalne, igal ajal, igalt poolt, erinevates valuutades ja keeltes. Me ei kontrolli kasutajate müüki lisatud tooteid, me ei vaata üle tooteid mida pakutakse turg24 veebilehel ja me ei osale müüa ja ostja vahelises tehingus. Sellest tulenevalt, ei oma me mingisugust infot toote kvaliteedi, turvalisuse või legaalsuse kohta, sammuti puudub meil info kas müüal on õigus toodet müüa või ostjal vahendeid toodet osta. Ei tohiks eeldada et tooted mis on lisatud meie veebilehele müüki on läbi selle kohe ka legaalsed. Turg24 ei taga et ostja ja müüa ka reaalselt tegingu sooritavad. Te võtate vastutuse oma kasutajanime alt tehtud operatsioonide legaalsuses vastavalt kehtivatele seadustele.
  4. Me ei kontrolli informatsiooni mis läbi käesoleva veebilehe saab avalikuks. Võib leiduda teiste kasutajate lisatud kuulutusi või muud informatsiooni mis on Teile solvav, kahjulik, ebatäpne või petlik. Palun ole ettevaatlik ja kasuta tervet mõistust tehingute sooritamisel. Lisaks on alati risk et puutute kokku alaealiste isikutega või isikutega kes ei kasuta oma õiget nime. Turg24 veebilehte kasutades Te aksepteerite sellised riskid ja nõustute et Turg24 ei ole vastutav tegude või toimingute eest mida teevad meie kasutajad Turg24 veebilehel.