9 OKSJONID | 622 REGISTREERITUD KASUTAJAD | 13 KASUTAJAD ONLINE | Okt 18, 2019 11:20:42
Privaatsuspoliitika

Andmete kogumine ja töötlemine:
Isikuandmete kogumise ja töötlemise eesmärgiks on klientidega kontakteerumine, teenuste osutamine, turundus- ja kliendikommunikatsioon ning meie võrguteenuste arendamine. Andmeid kogutakse eesmärgipõhiselt eri registrites.
 
Kliendi andmeid saame järgmistest allikatest:
Kliendi enda käest telefoni, tellimuse vormi, interneti, e-posti vm kanali kaudu Küpsiste ja muude analoogiliste tehniliste lahenduste abil 
Kasutusotstarbest sõltuvalt kogume isikute kontakt- ja arveldusandmeid, kontakteerumiste andmeid, oma toodete ja kodulehe kasutamise andmeid ning kliendi poolt müüdud tooteandmeid.

Register võib sisaldada järgmisi andmeid:
Kontaktandmed: nimi, aadress, telefoninumbrid, e-posti aadressid: kasutajatunnus, pseudonüüm, salasõna jm identifitseerimisteave 
Kliendisuhet puudutavad andmed: arveldus- ja makseandmed, toote- ja tellimusandmed, klienditagasisided ja kontakteerumised, loosimiste ja võistluste vastuste andmed, tühistamisandmed ning lindistatud klienditeeninduse andmed 
Load ja nõusolekud 
Muud kliendi nõusolekul kogutud andmed 
Kliendi müügi all registreeritud tooted

Andmete väljastamine ja kontrollimine:
Me ei väljasta kogutud isikuandmeid kolmandatele osapooltele, v.a kui see on vajalik arveldus- vm vastava tegevuse eesmärgil.

Registrites olevate isikuandmete kontrollimiseks, muutmiseks või eemaldamiseks palume pöörduda vastutava töötleja poole.